26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

יוון הופכת ל'מקלט בטוח' לגמלאים גרמנים


הפרסום העסקי הגרמני Handelsblatt מדווח כי יוון הפכה ליעד אטרקטיבי ביותר עבור פנסיונרים גרמנים, ומדגיש את אימוץ המדיניות של ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס למשיכת רוכשי נכסים זרים.

כפי שמציינים במאמר, מזג אוויר נוח וחופים ציוריים הם מההיבטים שהופכים את יוון ליעד קבוע פופולרי עבור פנסיונרים, מה שמדגיש את מאמצי הממשלה השמרנית להחזיר את הכלכלה למסלול.

תוכנית ל משיכת קונים זרים כדי לעורר את הכלכלה היוונית עובדתכותב הנדלסבלט, ונוגע לתמריצים שמציעה הממשלה, כמו מס הכנסה אחיד של 7% בלבד לכל מי שמחליט להעביר את מקום מגוריך המס ליוון.

כפי שאמר לתקשורת הגרמנית מומחה להגירה גרמני המתמחה ביוון, עוד אחד נושא חשוב עבור גרמנים מבוגרים הוא כיסוי ביטוחי ושירותים רפואיים, המכוסים על ידי מערכת הבריאות היוונית.

המאמר מציג את ניסיונם של פנסיונרים גרמנים שניצלו את ההטבות הכלכליות הללו ועברו ליוון. זוג מבוגרים ממינכן שעברו לאי אגינה, מול חופי אטיקה (ליד אתונה), סיפרו כי רכשו בית שנבנה באופן חוקי בשיא המשבר הכלכלי היווני ב-2012, ובעקבות כך גילו כי ביתם החדש נבנה. באתר בית קברות ביזנטי. הם סיפרו שאחרי ה"גילוי" הזה הם חשו קשר חזק עוד יותר לאדמת יוון.Source link