17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הֲגָנָה

1 min read

ראשי הרשתות החברתיות Meta, TikTok, X ואחרים העידו בפני ועדת המשפט של הסנאט האמריקאי. הורים מודאגים יותר ויותר מהשפעת המדיה...