26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הַצבָּעָה

1 min read

הצעת החוק לגיוס, שאומצה על ידי ה-Verhovna Rada בקריאה ראשונה, צופה הגבלות רחבות על זכויות המתחמקים משירות צבאי. סגן העם...

1 min read

ב-7 בפברואר, הרפובליקנים בסנאט האמריקני, כצפוי, לא הצליחו להצביע על הצעת חוק המספקת סיוע חדש לאוקראינה וישראל והחמרת חוקי ההגירה...