26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הוצאות

1 min read

חודשים של סכסוכים בגרמניה הסתיימו, וכתוצאה מכך קיצוץ בהטבות סוציאליות לפליטים ואימוץ צעדים להגבלת ההגירה. הכללים החדשים ישפיעו גם על...

1 min read

למרות שמעט מאוד אנשים הגיעו לארצנו השנה, אלה היו התיירים העשירים ביותר. אנחנו מדברים על רוסים, שרשמו את הוצאות הנסיעה...