04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

הכנסה מתיירות ביוון

1 min read

למרות שמעט מאוד אנשים הגיעו לארצנו השנה, אלה היו התיירים העשירים ביותר. אנחנו מדברים על רוסים, שרשמו את הוצאות הנסיעה...