17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

לֶאֱסוֹר

1 min read

גיוס הסתיו ברוסיה יתבצע באמצעות מערכת רישום צבאית אלקטרונית. מוטלות הגבלות למי שמתעלם מהזימון. המערכת כוללת שליחת זימונים אלקטרוניים והטלת...

1 min read

גברים אוקראינים בחו"ל מאוכזבים מ"מדינתם" לאחר שהוכנסו להם מספר הגבלות. לא פחות יצרים רותחים באוקראינה. איסור על שירותים קונסולריים ב-23...