26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מֵטֵאוֹרוֹלוֹג

1 min read

המטאורולוג Sakis Arnautoglou מזהיר מהידרדרות חמורה במזג האוויר בימים הקרובים וצופה מתי ישתפר. לדברי המטאורולוג, סערות, גשם ורוחות הוריקן מתקרבות....