20/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

סופרמרקטים

1 min read

משרד הפיתוח היווני החל להנהיג אמצעים למאבק באינפלציה. במסגרת זו אושרו תיקונים להחלטות שרים 6969/30-01-2024 ו-92566/10-11-2023. בפרט, על פי נתוני...