15/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

שטר כסף

1 min read

הצעת החוק לגיוס, שאומצה על ידי ה-Verhovna Rada בקריאה ראשונה, צופה הגבלות רחבות על זכויות המתחמקים משירות צבאי. סגן העם...