30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

vsu

1 min read

כ-11 חודשים לאחר מכן, המלחמה באוקראינה משתוללת באכזריות בלתי פוסקת. שירותי הביון הגרמניים, לפי המגזין "דר שפיגל", מודאגים מההפסדים של...