26/05/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

יְלָדִים

1 min read

ראשי הרשתות החברתיות Meta, TikTok, X ואחרים העידו בפני ועדת המשפט של הסנאט האמריקאי. הורים מודאגים יותר ויותר מהשפעת המדיה...

1 min read

ויקטוריה שצ'לקו, המבקשת לקבל מעמד הגנה זמני בבריטניה, נלקחה משם בתה בת העשר זלאטה. וזה רחוק מלהיות המקרה היחיד אירופה...