30/09/2023

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מל"טים

1 min read

הכוחות המזוינים הרוסים, באמצעות טילי שיוט ומזל"טים מסוג Geran-2 קמיקזה, תקפו את נמל איזמעיל, השמידו מחסני תבואה שהיו אמורים להיות...