04/03/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

מצביא

1 min read

מנהיגת המפלגה האוקראינית "ארץ המולדת" יוליה טימושנקו מתנגדת נחרצות להתפטרותו של המפקד העליון של הכוחות המזוינים של אוקראינה ולרי זלוז'ני,...

1 min read

אוקראינה עומדת בפני המשימה ליצור מערכת מדינה חדשה לחלוטין של ציוד מחדש טכנולוגי, שניתן להשיג תוך חמישה חודשים, אומר המפקד...