19/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

משבר כלכלי

1 min read

גרמניה העריכה את ההפסדים הכלכליים מסגירת תחנות כוח גרעיניות. הפסדי הרווחה של אזרחי גרמניה נאמדים במיליארדי יורו, והסכום ממשיך לגדול,...