17/06/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

1 min read

ההחלטה של ​​ממשלת מיצוטקיס לקבור את המלך לשעבר קונסטנטין כ"אדם פרטי" בלבד בתקופה שבה מלכי מדינות אחרות שהתבררו כקרובי משפחתו...

1 min read

בימים האחרונים בוצעו עבודות ניקיון וגינון אינטנסיביות באחוזה המלכותית בטאטוי לקראת ביקור הפקידים ביוון לרגל הלווייתו של המלך לשעבר קונסטנטין....