13/04/2024

Athens News

חדשות בעברית מיוון

עליית מחירים

1 min read

בתקופה שבה הקצב הגובר של האינפלציה הכוללת ועליית מחירי המזון "חונקים" את אוכלוסיית יוון, בגרמניה, להיפך, הכל בסדר גמור. השוואת...